Bài báo với từ khóa

Nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng lâm sàng khối Nội và khối Ngoại và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 07, Số 01-2023: SKPT_21_105

Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư tại Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2021

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 06, Số 05-2022: SKPT_21_082

Nhu cầu chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng tại Bệnh viện Y học Cổ Truyền

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 06, Số 03-2022: SKPT_22_043

Thực trạng thực hiện và nhu cầu đào tạo liên tục các kỹ thuật cơ bản của điều dưỡng tại một số khoa lâm sàng, bệnh viện Nhi Trung Ương năm 2020

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 05, Số 06-2021: SKPT_21_063

Đánh giá nhu cầu đào tạo về lãnh đạo và quản lý của cán bộ tuyến tỉnh và huyện thuộc hệ thống y tế công lập năm 2016

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 03-2020: SKPT_20_030

Nhu cầu về dịch vụ công tác xã hội của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 01-2020: SKPT_19_083.

Nhu cầu đào tạo cử nhân kỹ thuật phục hồi chức năng tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/08/2019; Tập 03, Số 02-2019 : SKPT_19_016

Nhu cầu tư vấn thông tin điều trị và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân ung thư tại bệnh viện K năm 2017

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 25/06/2018; Tập 02, Số 02-2018 : SKPT_18_037.

Thực trạng thực hiện nhiệm vụ và nhu cầu đào tạo liên tục bác sỹ, điều dưỡng lâm sàng tại hai khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Thực trạng thực hiện nhiệm vụ và nhu cầu đào tạo liên tục bác sỹ, điều dưỡng lâm sàng tại hai khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh việ

Nhà tài trợ và đối tác