Trải nghiệm của người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện Thanh Nhàn năm 2021 và một số yếu tố liên quan

 • Mã bài báo : SKPT_22_041
 • Ngày xuất bản : 30/10/2022
 • Số trang : 9-16
 • Tác giả : Trần Thị Diệp
 • Lượt xem : ( 518 )

Danh sách tác giả (*)

 • Trần Thị Diệp 1 - Bệnh viện Thanh Nhàn
 • Phùng Thanh Hùng 1 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Nguyễn Thị Hoài Thu 2 - Trường Đại học Y Hà Nội

Mục tiêu: Mô tả thực trạng trải nghiệm của người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện Thanh Nhàn năm 2021 và phân tích một số yếu tố liên quan.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 253 người bệnh điều trị nội trú theo bộ câu hỏi (Consumer Assessment of Heathcare Providers and Systeams - Bộ câu hỏi đánh giá trải nghiệm của người sử dụng dịch vụ y tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe) trong thời gian từ 07/2021 đến 5/2022 tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.

 Kết quả: Tỷ lệ người bệnh có trải nghiệm tích cực chung đạt 71,6%, với điểm trung bình trải nghiệm là 3,67. Trong các khía cạnh về trải nghiệm của bệnh viện, tỷ lệ người bệnh có trải nghiệm tích cực về khía cạnh khi xuất viện có tỷ lệ cao nhất đạt 95,5% và tỷ lệ người bệnh có trải nghiệm tích cực thấp nhất là khía cạnh môi trường bệnh viện chỉ đạt 27,1%. Tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê về tuổi kinh tế, việc sử dụng thẻ BHYT, tình trạng xuất viện.

Kết luận: Nghiên cứu đã đưa ra kết quả Tỷ lệ NB có trải nghiệm tích cực chung là 71,9%. Tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê về tuổi, kinh tế, người bệnh sử dụng BHYT, tình trạng xuất viện và trải nghiệm của người bệnh điều trị nội trú. Từ đó nghiên cứu đã đề xuất ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng của bệnh viện nói chung và trải nghiệm của người bệnh nói riêng như: Khía cạnh chăm sóc của bác sĩ, chăm sóc của điều dưỡng, khía cạnh môi trường, khi vào gửi xe, trải nghiệm của người bệnh trong quá trình điều trị.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0605SKPT22-041
 • Chủ đề : Mô hình sức khỏe, ốm đau, bệnh tật, chất lượng cuộc sống
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Trần Thị Diệp
 • Email : bichdiep303@gmail.com
 • Địa chỉ : Bệnh viện Thanh Nhàn

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác