Đánh giá truyền thông về hình ảnh và vai trò nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện trên truyền thông đại chúng tại Việt Nam

 • Mã bài báo : SKPT_19_071
 • Ngày xuất bản : 24/03/2020
 • Số trang : 79-88
 • Tác giả : Dương Thị Thu Hương
 • Lượt xem : ( 83 )

Danh sách tác giả (*)

 • Dương Thị Thu Hương 1 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu hình ảnh và vai trò nhân viên công tác xã hội (CTXH) được truyền tải trên phương tiện truyền thông đại chúng, cụ thể nghiên cứu trường hợp đối với các bài viết thuộc chủ đề nghề CTXH đăng tải trên Tạp chí Lao động - Xã hội.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích nội dung định tính được áp dụng phân tích với 49 bài viết thu thập được trong thời gian từ từ tháng 1/2018 đến tháng 11/2019.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy bước đầu tạp chí và các bài viết đã chú trọng truyền tải thông tin về hình ảnh và mô tả vai trò của nhân viên CTXH trong bệnh viện đến với công chúng thông qua thông điệp bằng hình ảnh và bằng mô tả, bước đầu giúp giới thiệu và định hình về một vị trí nghề nghiệp mới giúp công chúng nắm bắt thông tin. Tuy nhiên một số thông tin, và ảnh sử dụng minh họa còn chưa chính xác về chân dung và vai trò của nhân viên CTXH trong bệnh viện, đặc biệt còn sự nhầm lẫn với vai trò và hình ảnh của y bác sỹ, nhân viên y tế. Do vậy dễ dẫn đến sự hiểu nhầm, thiếu tin tưởng đối với vị trí nghề nghiệp mới còn đang trong quá trình khẳng định và tìm chỗ đứng.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần tư vấn nhằm hướng đến chính xác hoá các thông tin, thông điệp, từ đó truyền thông đầy đủ, chính xác, chân thực và hiệu quả về hình ảnh và vai trò của nhân viên CTXH trong môi trường bệnh viện.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0101SKPT19-071
 • Chủ đề : Xã hội học sức khỏe
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Công tác xác hội

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Dương Thị Thu Hương
 • Email : duonghuong_xhh@yahoo.com
 • Địa chỉ : Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác