Kiến thức, thái độ, và hành vi của nhân viên y tế về nghề công tác xã hội tại Bệnh viện Nhi Trung ương

  • Mã bài báo : SKPT_19_078
  • Ngày xuất bản : 27/03/2020
  • Số trang : 97-108
  • Tác giả : Dương Thị Minh Thu
  • Lượt xem : ( 100 )

Danh sách tác giả (*)

  • Dương Thị Minh Thu 1 - Bệnh viện Nhi Trung ương

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi của nhân viên y tế về nghề công tác xã hội tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế mô tả cắt ngang với 90 nhân viên y tế làm việc tại các khoa lâm sàng thuộc 3 nhóm bệnh: cấp tính, mãn tính và nhóm hồi sức tại Bệnh viện Nhi Trung ương (18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội) năm 2019.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân viên y tế tại bệnh viện Nhi Trung ương có kiến thức về nghề công tác xã hội  ở mức trung bình (48,9%). Phần lớn nhân viên y tế có thái độ tích cực về nghề công tác xã hội (80%) đồng thời có hành vi trong việc tương tác phù hợp (75,6%) với nhân viên công tác xã hội.

Kết luận: Việc nâng cao kiến thức của nhân viên y tế về nghề công tác xã hội trong bệnh viện là hết sức cần thiết. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất chượng cũng như vai trò của các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện.

  • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0101SKPT19-078
  • Chủ đề : Công tác xã hội
  • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
  • Chuyên nghành : Xã hội học

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác