Vai trò của nhân viên Công tác xã hội tại Bệnh viện Nhi Trung ương

 • Mã bài báo : SKPT_19_045
 • Ngày xuất bản : 27/03/2020
 • Số trang : 15-25
 • Tác giả : Nguyễn Thị Huệ
 • Lượt xem : ( 122 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thị Huệ 1 - Trường Đại học Lao động Xã hội
 • Dương Thị Phương 1 - Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Quỳnh

Mục tiêu: Công tác xã hội (CTXH) trong bệnh viện lần đầu tiên được triển khai vào năm 1905 tại Boston, Mỹ. Đến nay hầu hết các bệnh viện ở Mỹ đều có phòng CTXH và đã trở thành một trong những điều kiện bắt buộc để các bệnh viện được công nhận là hội viên của Hội các bệnh viện. Nghiên cứu được nhóm tác giả thực hiện với mục tiêu nhằm tìm hiểu vai trò của đội ngũ nhân viên CTXH tại bệnh viện Nhi Trung ương hiện nay, trên cơ sở tìm hiểu nhu cầu có mặt nhân viên CTXH; đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được, những thuận lợi, khó khăn của hoạt động CTXH trong bệnh viện; tìm hiểu mức độ hài lòng với những kết quả thực hiện vai trò của nhân viên CTXH bệnh viện; trên cơ sở đó nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên CTXH bệnh viện.

Phương pháp: Nghiên cứu được triển khai sử dụng số liệu định lượng và định tính với 100 người nhà bệnh nhi điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương và 27 phỏng vấn sâu với nhân viên y tế, nhân viên CTXH được triển khai từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2015.

Kết quả nghiên cứu: vai trò nhân viên CTXH chuyên nghiệp trong bệnh viện hiện nay (Nghiên cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương) cho thấy sự có mặt của đội ngũ nhân viên CTXH chuyên nghiệp trong bệnh viện vô cùng quan trọng tuy rằng vẫn còn tồn tại một số khó khăn bất cập nhất định.

 • Chủ đề : Công tác xã hội
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Xã hội học

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thị Huệ
 • Email : nguyenthihue1310@gmail.com
 • Địa chỉ : Trường Đại học Lao động Xã hội

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác