Deprecated: Required parameter $selected follows optional parameter $id in /home/jhds/domains/jhds.vn/public_html/application/models/Category_model.php on line 5

Deprecated: Required parameter $selected follows optional parameter $id in /home/jhds/domains/jhds.vn/public_html/application/models/Catnews_model.php on line 4

Deprecated: Required parameter $selected follows optional parameter $id in /home/jhds/domains/jhds.vn/public_html/application/models/Menu_model.php on line 4
Nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng lâm sàng khối Nội và khối Ngoại và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021

Nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng lâm sàng khối Nội và khối Ngoại và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021

 • Mã bài báo : SKPT_21_105
 • Ngày xuất bản : 30/10/2022
 • Số trang : 105-114
 • Tác giả : Bùi Thị Mỹ Anh
 • Lượt xem : ( 108 )

Danh sách tác giả (*)

 • Bùi Thị Mỹ Anh 1 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Giảng Thị Mộng Huyền 1 - Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công
 • Nguyễn Văn Dương 2 - Sở Y tế Tiền Giang

Mục tiêu: Nhu cầu đào tạo của cán bộ y tế ngày càng lớn và rất cần thiết bởi không phải chỉ có nhu cầu của bản thân cán bộ y tế mà còn là nhu cầu, trách nhiệm của các nhà quản lý đang sử dụng nguồn nhân lực y tế. Nghiên cứu được thực hiện với hai mục tiêu: (1) Đánh giá nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng lâm sàng khối Nội và khối Ngoại và (2) Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng lâm sàng khối Nội và khối Ngoại tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2021.

 Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp phương pháp định lượng và định tính. Tiến hành phát vấn 246 điều dưỡng của 12 khoa lâm sàng khối Nội và Ngoại, thực hiện phỏng vấn sâu với lãnh đạo bệnh viện, trưởng phòng tổ chức và thảo luận nhóm với các điều dưỡng trưởng khoa và điều dưỡng viên trong thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 7/ 2021.

 Kết quả: Nghiên cứu cho thấy có 95,1% điều dưỡng có mong muốn được đào tạo liên tục (cao nhất là nhu cầu đào tạo về kỹ năng mềm, kỹ thuật chăm sóc người bệnh). Một số yếu tố như gánh nặng công việc cá nhân, tài chính có ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu tham gia đào tạo. Các yếu tố như vị trí việc làm, nhu cầu thăng tiến, công tác quản lý đào tạo có ảnh hưởng tích cực đến nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0603SKPT21-105
 • Chủ đề : Quản lý hệ thống y tế
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Bùi Thị Mỹ Anh
 • Email : buithimyanh@hmu.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y Hà Nội

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác