PGS.TS. Đỗ Mai Hoa

Chức danh và vị trí công tác:

 • Phó giáo sư, Tiến sĩ
 • Phó Viện trưởng Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

 • Quản lý y tế,
 • Nghiên cứu Hệ thống y tế và
 • HIV/AIDS

Xuất bản khoa học quốc tế: 

 • Linh Thi Thuy Pham, Akiko Kitamura, Hoa Mai Do, Kim Anh Lai, Nhan Tuan Le, Van Thi Thuy Nguyen, and Masaya Kato. Retrospective analysis of antiretroviral therapy uptake and retention of male clients receiving methadone maintenance therapy in two provinces in Vietnam: potential synergy of the two therapies. Harm Reduction Journal. 14(12). 2017
 • Pham QD, Wilson DP, Kerr CC, Shattock AJ, Do HM, Duong AT, et al. Estimating the Cost-Effectiveness of HIV Prevention Programmes in Vietnam, 2006-2010: A Modelling Study. PLoS ONE 10(7): e0133171. doi:10.1371/journal.pone.0133171. 2015
 • Masaya Kato, Nguyen Hoang Long, Bui Duc Duong, Do Thi Nhan, Thi Thuy Van Nguyen, Nguyen Huu Hai, Le Minh Giang, Do Mai Hoa, Nguyen Thanh Van, Amitabh B. Suthar, Chris Fontaine, Patrick Nadol, Ying-Ru Lo, Michelle S. McConnell. Enhancing the Benefits of Antiretroviral Therapy in Vietnam: Towards Ending AIDS. Current HIV/AIDS Reports. 11(4), 487-495, 2014
 • Do Mai Hoa, Dunne Michael, Kato Masaya. Factors associated with suboptimal adherence to antiretroviral therapy in Viet Nam: a cross-sectional study using audio computer-assisted self-interview (ACASI). BMC Infectious Diseases, 13(154). 2013.
 • Linh Cu Le, Robert W. Blum, Robert Magnani, Paul C. Hewett, and Hoa Mai Do. “A pilot of audio computer-assisted self-interview (ACASI) for youth reproductive health research in Vietnam”. Journal of Adolescent Health, 38. 2006: 740-747
 • D.L. Alden, D.M.Hoa, D. Bhawuk. “Client satisfaction with reproductive health-care quality: Integrating business approaches to modeling and measurement” Social Science and Medicine. 2004, 59(11): 2219-2232

Xuất bản khoa học trong nước:  

 • Lê Bảo Châu, Nguyễn Minh Hoàng, Trần Viết Hùng, Nguyễn Xuân Chiến, Nguyễn Phương Thùy, Đỗ Mai Hoa, Bùi Thị Thu Hà. Quản lý nhân lực tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập: từ văn bản tới thực tế - Tạp chí YTCC, tập 13, số 2 (40), 165-172. tháng 3/2016 (http://www.vjph.vn/index.php/tapchiytcc/article/view/112)
 • Nguyễn Minh Hoàng, Trần Viết Hùng, Nguyễn Xuân Chiến, Đỗ Mai Hoa, Nguyễn Phương Thùy, Bùi Huy Hiệp, Bùi Thị Thu Hà. Đánh giá việc triển khai thông tư 08 về định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc lĩnh vực y tế dự phòng - Tạp chí YTCC, tập 13, số 2 (40). 152-157. tháng 3/2016 (http://www.vjph.vn/index.php/tapchiytcc/article/view/114)
 • Do Mai Hoa, Tran Quynh Anh. Factors motivating health staff at commune health stations, Hoang Mai District, 2014. Preventive Medicine Journal. 4(164). 2015
 • Nguyen Thi Tuyet Minh, Do Mai Hoa. Role of community-based social organizations in HIV/AIDS harm reduction interventions in Hoa Binh, Bac Can, Tuyen Quang. Practical Medicine Journal. (952). 2015
 • Dap Thanh Giang, Lai Kim Anh, Nguyen Danh Lam, Vo Thi Nam, Do Mai Hoa. Knowlegde, behaviour about HIV transmission prevntion and associated factors among drug users in Can Tho, 2014. Infection Journal. 10 (170).221. 2015. (http://www.tapchiyhocduphong.vn/tap-chi-y-hoc-du-phong/2015/10/81E20351/kien-thuc-hanh-vi-va-tiep-can-voi-can-thiep-giam-tac-hai-trong-du-phong-lay-nhie/)
 • Đinh Thanh Nam, Đỗ Mai Hoa và Dáp Thanh Giang. Kết quả điều trị bằng Methadone cho người nghiện chích ma tuý tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ năm 2010-2014. Tạp chí Y học dự phòng. 10 (170).316. 2015.  (http://www.tapchiyhocduphong.vn/tap-chi-y-hoc-du-phong/2015/10/81E2035C/ket-qua-dieu-tri-bang-methadone-cho-nguoi-nghien-chich-ma-tuy-tai-quan-cai-rang-/)
 • Ngo Thi Kieu My, Tran Dinh Vinh, Do Mai Hoa. Stress among nurses and midwives at Danang Marernal and children hospital in 2014. Vietnam Journal of Public Health. 5(34). 55-62.2014.
 • Do Mai Hoa, Nguyen Thi Binh An, Bui Thi My Anh, Evaluation of cross-borrder HIV/AIDS harm reduction project in Ha Giang, Vietnam Journal of Public Health. tập 11, số 2(31).55-622014, (http://www.vjph.vn/index.php/tapchiytcc/article/view/165)
 • Doan Thi Thuy Linh, Do Mai Hoa, Tran Tuan Cuong, Antiretroviral therapy adherence and appointment keeping among children living with HIV/AIDS in national pediatrict hospital. Vietnam Journal of Public Health. tập 11, số 30. 16-21. 2014
 • Nguyen Thi Hai Nam, Do Mai Hoa, Pham Duc Manh. The use of HIV testing and counseling services during pregnant period among post-childbirth women in the Binh Dinh General Hospital in 2013. Practical Medicine Journal. (876).2013
 • Tran Tuan Cuong, Do Mai Hoa, Bui Duc Duong, Doan Thi Thuy Linh, treatment costs for out-patients in LIFE/GAP clinic of Bach Mai hospital, 2012. Vietnam Journal of Public Health. 282013.
 • Nguyen Hai Yen, Do Mai Hoa. Hypertension Medicine Adherence and associated factors among out-patients in hospital E, 2011. Practical Medicine Journal. 6(826).  2012.
 • Nguyen Hai Yen, Do Mai Hoa. Diet adherence among hypertension patients and associated factors in out-patient clinics, E hospital, 2011. Vietnam Journal of Public Health. 252012.
 • Do Thi Nhan, Nguyen Thi Minh Thu, Do Mai Hoa et al. Combining Cohort Analysis and Monitoring of HIV Early-Warning Indicators of Drug Resistance to Assess Antiretroviral Therapy Services in Vietnam. Clinical Infectious Disease. 54 (Suppl 4). 2012. S306-S312
 • Do Mai Hoa, Le Bao Chau, Nguyen Minh Hoang et al. HIV risk behaviors among injection drug users and female sex workers in Hai Duong, 2009. Practical Medicine Journal. 2(807). 128-131. 2012.
 • Nguyen Minh Hoang, Do Mai Hoa, Le Bao Chau et al. Harm reduction programs for injection drug users and female sex workers in Thanh Hoa. Vietnam Journal of Public Health. Tập 9. Số 2346-52.2012.
 • Đỗ Mai Hoa, Phạm Thị Thùy Linh Điều trị Methadone khuyến khích nam giới nghiện chích ma tuý điều trị ARV sớm hơn: nghiên cứu tại Hà Nội và Cần thơ năm 2011. Tạp chí y học thực hành. 889 &890. 2012. 262-265
 • P.T.C.Giang, D.M.Hoa. Care, support and treatment for people living with HIV/AIDS in Tien Du district, Bac Ninh Province. Vietnam Journal of Public Health. 202011. 29-36
 • D.T. Nhan, N.T.M. Thu, D.M. Hoa et al. Using ART cohort analysis and early warning indicatiors (EWIs) of drug resistance to monitor ART services in Vietnam. Journal of Practical Medicine, Hanoi. 242 & 243. 2010: 538-542
 • D.M.Hoa, L.B. Chau, P.T. Linh et al. “ Mo hinh cham soc va ho tro cho nhung nguoi co H tai quan Hai Chau, thanh pho Danang" (Model of care and support for people living with HIV/AIDS in Hai Chau district, Da Nang city). Vietnam Journal of Public Health. 12(6). 2009.
 • B.T.Mai, D.M.Hoa, L.B. Chau et al. “Cham soc va ho tro cho nhung nguoi co H tai quan Thanh Khe and Hai Chau, thanh pho Danang" (Care and support for people living with HIV/AIDS in Hai Chau and Thanh Khe district in Danang city in 2006). Vietnam Journal of Public Health. 3(9). 2007.
 • D.M.Hoa, J.S. Hirsch, R. Martorell. “Hanh vi tim kiem dich vu cham soc suc khoe cua phu nu mac benh nhiem trung duong sinh duc tai Chi Linh, Viet Nam" (Health Seeking behavior among women with Reproductive Tract Infections (RTIs) in Chi Linh, Vietnam). Vietnam Journal of Public Health. 2005. 1(4)

Nhà tài trợ và đối tác