PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương

Chức danh và vị trí công tác:

Phó trưởng khoa Sức khỏe môi trường – nghề nghiệp, Trường Đại học Y tế công cộng

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

 • Sức khỏe môi trường, véc tơ truyền bệnh,
 • Quản lý chất thải y tế,
 • Các nghiên cứu về phòng chống tác hại thuốc lá.

Xuất bản khoa học quốc tế: 

 • Le Thi Thanh Huong, Tran Khanh Long, Phung Xuan Son, Do Phuc Huyen, Phan Thuy Linh, Nguyen Ngoc Bich, Le Vu Anh, Nguyen Xuan Lam, Tran Thi Tuyet-Hanh (2016). Violations of bans on tobacco advertising and promotion at points of sale in Viet Nam: Trend from 2009-2015. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 17. Tobacco Prevention and Control in Viet Nam Supplement 2016, page 91-96, DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2016.17
 • Tran Khanh Long, Phung Xuan Son, Kim Bao Giang, Phan Thi Hai, Doan Thi Thu Huyen, Luong Ngoc Khue, Pham Thi Quynh Nga, Nguyen Tuan Lam, Hoang Van Minh, Le Thi Thanh Huong (2016). Exposure to Tobacco Advertising and Promotion among School Children Aged 13-15 in Viet Nam – an Overview from GYTS 2014. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 17. Tobacco Prevention and Control in Viet Nam Supplement 2016, page 49-53, DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2016.17
 • Le Thi Thanh Huong, Tran Khanh Long, Le Vu Anh, Margaret Cook, Mike Capra (2016). Decreasing in-home smoking of Adults – Results from a school-based intervention program in Viet Nam. AIMS Public Health, Volume 3 (issue 4), pp. 863-879, DOI: 10.3934/publichealth.2016.4.863
 • Tran Thi Tuyet Hanh, Tran Khanh Long, Hoang Van Minh, Le Thi Thanh Huong (2016). Longitudinal household trends in access to improved water sources and sanitation in Chi Linh town, Hai Duong province, Viet Nam and associated factors. AIMS Public Health, Volume 3 (issue 4), pp. 880-890, DOI: 10.3934/publichealth.2016.4.880
 • Tu Vu-Van, Phuc Pham-Duc, Mirko S.Winkler, Christian Zurbugg, Jakob Jinsstag, Huong Le Thi Thanh, Tran Huu Bich & Hung Nguyen-Viet (2016). Ascaris lumbricoides egg die-off in an experimental excreta storage system and public health implication in Viet Nam. Int. J Public Health. DOI: 10.1007/s00038-016-0920-y.
 • Le Thi Thanh Huong, Tran Khanh Long, Cong Ngoc Long, Le Thi Thu Ha, Nguyen Thi Lien Huong, Do Manh Cuong, Duong Chi Nam, Nguyen Thanh Ha, Pham Huy Tuan Kiet and Do Thi Hanh Trang (2017). Handwashing with soap practices among caretakers of children under five years of age in five provinces of Vietnam. Vietnam Journal of Preventive Medicine (English version), 27 (4): 101-110.
 • Le Thi Thanh Huong, Tran Khanh Long, Phung Xuan Son, Tran Thi Tuyet Hanh (2017). Prevalence of smoking and its associated factors: evidence from the CHILILAB Demographic Surveillance System in Viet Nam. Asia Pacific Journal of Public Health, Vol. 29, Issue 5 – Suppl, pp. 53S-61S.

Xuất bản khoa học trong nước: 

 • Lê Thị Thanh Hương, Dương Đức Tiến, Nguyễn Thị Lan Hương (1997). Sự đa dạng của các loài vi tảo trong hồ bị ô nhiễm tại Hà Nội. Tạp chí Di truyền học, Hội Di truyền học Việt Nam, Số 3, 1997.
 • Dương Đức Tiến, Lê Thị Thanh Hương (1998). Chất lượng nước và cộng đồng tảo của hồ Bảy mẫu, hồ Ba mẫu và hồ Giảng Võ. Hội thảo quốc gia về Môi trường. Hà Nội, 8/1998.
 • Lê Thị Thanh Hương, Dương Đức Tiến (1998). Chất lượng nước, vi tảo và tác động đến nuôi trồng thủy sản ở một số hồ bị ô nhiễm tại Hà Nội. Hội thảo quốc gia về nuôi trồng thủy sản, Bắc Ninh, 9/1998.
 • Lê Thị Thanh Hương, Dương Đức Tiến (1998). Chất lượng nước và các loài tảo chiếm ưu thế trong một số hồ bị ô nhiễm tại Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số 6B, 1998.
 • Lê Thị Thanh Hương, Dương Đức Tiến (1998). Khả năng xử lý nước thải của chủng vi tảo Chlorella pyrenoidosa Chick T5. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số 6B, 1998.
 • Lê Thị Thanh Hương và cộng sự (2000-2001). Mô hình cộng đồng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn tại xã An lạc, huyện Chí Linh, 2000-2001. Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ ngành Y - Dược, Cần Thơ, 2002.
 • Bùi Thanh Tâm, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Ngọc Bích. Xây dựng mô hình cộng đồng sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật tại một huyện đồng bằng và một huyện miền núi phía Bắc Việt Nam. Tạp chí Y tế công cộng, Số 4, 11/2005. Trang 39-43.
 • Lê Thị Thanh Hương, Trần Văn Hai, Nguyễn Công Cừu, Đoàn Văn Phỉ (2007). Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống sốt xuất huyết của người dân ở xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Y tế công cộng, Số 9, 12/2007. Trang 24-30.
 • Lê Thị Thanh Hương, Trần Văn Hai, Nguyễn Công Cừu, Đoàn Văn Phỉ (2009). Nâng cao kiến thức, thái độ, thực hàn phòng chống sốt xuất huyết của người dân ở xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Y tế công cộng, Số 12, 12/2009, trang 40-45.
 • Lê Vũ Anh, Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Tuyết Hạnh, Đỗ Phúc Huyền, Trần Khánh Long, Phùng Xuân Sơn (2010). Điều tra cơ bản thực trạng vi phạm quy định cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá tại Việt Nam. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, tập 14 (số 2). Trang 13-19
 • Lê Vũ Anh, Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Tuyết Hạnh, Trần Khánh Long, Đỗ Phúc Huyền (2011), “Thực trạng thực thi các quy định cấm về quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ thuốc lá ở Việt Nam”. Tạp chí Y học dự phòng, tập 21, số1(119), tr.79.
 • Lê Vũ Anh, Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Tuyết Hạnh, Đỗ Phúc Huyền, Trần Khánh Long, Phùng Xuân Sơn (2010). Thực trạng tuân thủ quy định cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá tại Việt Nam 2010. Tạp chí Y tế công cộng, số 20, trang 43-49.
 • Vũ Văn Tú, Lê Thị Thanh Hương, Phạm Đức Phúc, Nguyễn Bích Thảo, Nguyễn Việt Hùng (2011). Quản lý, sử dụng phân người và sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam. Tạp chí Y tế công cộng, Số 22, tháng 11/2011, tr. 4-10.
 • Lê Thị Thanh Hương, Lê Vũ Anh, Mike Capra, Margaret Cook (2011). Nghiên cứu thăm dò tính khả thi của chương trình can thiệp “Trẻ em nói không với hút thuốc lá thụ động”. Tạp chí Y tế công cộng, số 21, trang 24-31.
 • Lê Thị Thanh Hương (2012). Hút thuốc lá thụ động và sức khỏe trẻ em. Tạp chí Y tế công cộng, số 23, trang 11-19.
 • Lê Thị Thanh Hương, Trần Khánh Long, Trần Thị Tuyết Hạnh (2012), Thực trạng và khuynh hướng sử dụng nước ăn uống, sinh hoạt và nhà tiêu hộ gia đình tại Chililab, huyện Chí Linh, Hải Dương, 2004-2010. Tạp chí Y tế công cộng, 24, pp.32-38.
 • Trần Thị Tuyết Hạnh, Lê Thị Thanh Hương, Trần Khánh Long, Trần Nữ Qúy Linh 2012, Tổng quan về ô nhiễm không khí trong nhà do khói chất đốt sinh khối và nguy cơ sức khỏe. Tạp chí Y tế công cộng, 24, pp.39-48.
 • Le Thi Thanh Huong, Mike Capra, Margaret Cook, Le Vu Anh (2012). Kiến thức, thái độ của học sinh tiểu học về hút thuốc lá thụ động. Tạp chí Y học thực hành, Số 849+859, trang 393-396.
 • Lê Thị Thanh Hương, Phạm Phương Liên, Bùi Thị Thu Hà, Nguyễn Phiên, Phí Văn  Thâm, Pamela Wright (2012). Xây dựng tài liệu tự học có hướng dẫn tại các trường trung cấp y tế ở Việt Nam. Tạp chí Y học Thực hành, Tập 849 (9), 2012, tr. 89-92.
 • Nguyễn Thanh Hà, Bùi Thị Thu Hà, Hà Văn Như, Lê Thị Thanh Hương (2012). Ứng dụng đào tạo dựa trên vấn đề và đào tạo theo tình huống tại Trường Đại học Y tế công cộng. Tạp chí Y học Thực hành, Tập 843 (10), 2012, tr. 65-70.
 • Lê Thị Thanh Hương, Phạm Phương Liên, Bùi Thị Thu Hà, Pamela Wright (2012). Ứng dụng đào tạo tự học có hướng dẫn trong đào tạo trung cấp y tế - nghiên cứu trường hợp tại 12 trường trung cấp, cao đẳng y tế ở Việt Nam. Tạp chí Y tế công cộng, Tập 26, 12/2012, tr 10-17.
 • Phan Thùy Linh, Lê Thị Thanh Hương (2013). Tác động của biến đổi khí hậu lên sức khỏe trẻ em. Tạp chí Y tế công cộng, 27, pp. 4-10.
 • Lê Thị Thương Huyền, Lê Thị Thanh Hương (2013). Biến đổi khí hậu và bình đẳng giới. Tạp chí Y tế công cộng, 29, pp. 4-10         
 • Lê Thị Thanh Hương, Phùng Xuân Sơn, Tô Thị Liên, Phạm Thị Bích Trang (2013). Quản lý chất thải rắn y tế tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Đăk Lăk. Tạp chí Y học thực hành, 2013. Tập 899, số 12, tr 55-61.
 • Lê Thị Thanh Hương, Trần Khánh Long, Phan Thùy Linh, Lương Ngọc Khuê, Phan Thị Hải, Đoàn Thị Thu Huyền (2014). Lựa chọn bộ cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao bì thuốc lá tại Việt Nam. Tạp chí Y tế công cộng, 30, p52-59.
 • Phan Trọng Lân, Lê Thị Thanh Hương, Trần Hữu Quang, Nguyễn Thị Thùy Dương (2014). Phân tích các yếu tố liên quan tới kiến thức, thực hành phòng bệnh tay chân miệng của người chăm sóc chính của trẻ dưới 5 tuổi tại xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 2013. Tạp chí Y học Dự phòng, tập 5 (số 154), 2014, trang 52-58.
 • Phan Trọng Lân, Lê Thị Thanh Hương, Trần Hữu Quang, Lê Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Thùy Dương (2014). Kiến thức, thực hành phòng bệnh tay chân miệng của người chăm sóc chính của trẻ dưới 5 tuổi tại xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 2013. Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 1 (số 419), trang 114-119.
 • Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Tuyết Hạnh, Trần Khánh Long, Phùng Xuân Sơn, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Văn Chính (2015). Thực trạng sử dụng nguồn nước ăn uống, sinh hoạt và các bệnh liên quan tới nước tại ba xã Long Phước, Phước Thái và Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai năm 2012. Tạp chí Y học thực hành, Tập 1 (949), trang 108-111.
 • Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Tuyết Hạnh, Trần Khánh Long, Phùng Xuân Sơn, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Văn Chính (2015). Nguồn nước ăn uống, sinh hoạt và các bệnh liên quan tới nước tại ba xã Long Phước, Phước Thái và Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai năm 2012 từ số liệu định tính. Tạp chí Y học thực hành, Tập 2 (950), trang 7-10.
 • Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Liên Hương (2016). Thực trạng sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và mối liên quan tới tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại 5 tỉnh Điện Biên, Kon Tum, Ninh Thuận, Đồng Tháp và An Giang. Tạp chí Y học thực hành, Tập 2 (996), trang 14-18.
 • Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Thị Thanh Hương (2016)Thực trạng tiêu chảy cấp của trẻ em dưới 5 tuổi ở các xã được hưởng can thiệp vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ (CLTS) tại 5 tỉnh Điện Biên, Kon Tum, Ninh Thuận, Đồng Tháp và An Giang. Tạp chí Y học cộng đồng, số 29, tháng 3/2016, trang 53-58.
 • Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Liên Hương (2016). Ảnh hưởng của sóng nhiệt lên sức khỏe cộng đồng người trên 60 tuổi tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, năm 2010-2012. Tạp chí Y học cộng đồng, số 29, tháng 3/2016, trang 59-62.
 • Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Thị Thanh Hương (2016). Thực trạng phóng uế bừa bãi tại cộng đồng 5 tỉnh Điện Biên, Kon Tum, Ninh Thuận, An Giang và Đồng Tháp năm 2015. Tạp chí Y học Dự phòng, Tập XXVI, số 4 (177), trang 187-194.
 • Lê Thị Thanh Hương, Trần Khánh Long, Nguyễn Thị Liên Hương (2016). Kiến thức về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và chăm sóc vệ sinh cho trẻ dưới 5 tuổi của người chăm sóc trẻ tại 5 tỉnh ở Việt Nam, 2015. Tạp chí Y học cộng đồng, số 31, tháng 5/2016, trang 4-9.
 • Lê Thị Thanh Hương, Lê Vũ Anh, Margaret Cook, Mike Capra (2016). Thực trạng phơi nhiễm với khói thuốc lá tại hộ gia đình của trẻ em tiểu học tại một số xã thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội, 2011. Tạp chí Y tế công cộng, số 40, tháng 3/2016, trang 95-101.
 • Lê Thị Thanh Hương, Trần Khánh Long, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Lâm, Lê Vũ Anh (2016). Thực trạng vi phạm quy định cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá tại điểm bán lẻ ở 6 tỉnh tại Việt Nam năm 2015. Tạp chí Y tế công cộng, số 42, tháng 6/2016, trang 12 – 19.
 • Trần Thị Vân Anh, Lê Thị Thanh Hương (2016). Tác động của biến đổi khí hậu tới bệnh tiêu chảy ở trẻ em. Tạp chí Y học thực hành, số 5 (2016), trang 85-88.
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thu Hà (2016). Ảnh hưởng của nhiệt độ không khí đến nhập viện do nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tạp chí Y học thực hành, số 8 (1019), trang 24-26.
 • Trần Văn Hạnh, Lê Thị Thanh Hương (2016). Nhận thức về cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên vỏ bao thuốc lá và ý định bỏ thuốc lá ở nam giới hút thuốc 18-35 tuổi tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang năm 2015. Tạp chí Y học Thực hành, số 8 (1020)/2016, trang 15-18.
 • Lê Thị Thanh Hương, Trần Khánh Long, Phùng Xuân Sơn, Nguyễn Thanh Hà, Lê Văn Chính, Nguyễn Thị Liên Hương (2016). Quan niệm về nguy cơ sức khỏe môi trường của cộng đồng dân cư thuộc ba xã tại huyện Long Thành, Đồng Nai năm 2012. Tạp chí Y học Dự phòng, Tập 26 (số 11), trang 165-170.
 • Lê Thị Thanh Hương, Trần Khánh Long, Phùng Xuân Sơn, Nguyễn Thanh Hà, Lê Văn Chính, Nguyễn Thị Liên Hương (2016). Thực trạng chất lượng nước sông Thị Vải và nước ăn uống, sinh hoạt của người dân tại 3 xã Long Phước, Phước Thái và Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai năm 2011. Tạp chí Y học Dự phòng, Tập 26 (số 11), trang 171-180.
 • Trần Thị Vân Anh, Công Ngọc Long, Phùng Xuân Sơn, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Hà, Lê Văn Chính, Nguyễn Thị Liên Hương (2016). Thực trạng thu gom và phân loại chất thải rắn y tế tại các cơ sở y tế trong vùng ngập lụt tại Đồng Tháp năm 2015. Tạp chí Y học Dự phòng, Tập 26 (số 11), trang 182-189.
 • Trần Thị Vân Anh, Lê Thị Thanh Hương, Phùng Xuân Sơn, Trần Khánh Long, Nguyễn Thanh Hà, Lê Văn Chính, Nguyễn Thị Liên Hương (2016). Thực trạng công tác xử lý chất thải y tế của các cơ sở y tế trong vùng ngập lụt tại Đồng Tháp năm 2015. Tạp chí Y học Dự phòng, Tập 26 (số 11), trang 190-195.
 • Nguyễn Đỗ Ngọc Nhuận, Vũ Sinh Nam, Lê Thị Thanh Hương (2016). Kiến thức, thực hành về phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue của người dân Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định năm 2016. Tạp chí Y học cộng đồng, số 35, tháng 11+12/2016, trang 4-8.
 • Đỗ Quốc Tuyên, Lê Thị Thanh Hương (2016). Kiến thức, thực hành phòng bệnh tay chân miệng và một số yếu tố liên quan của bà mẹ có con dưới 5 tuổi người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng năm 2016. Tạp chí Y học cộng đồng, số 35, tháng 11+12/2016, trang 14-19.
 • Nguyễn Văn Sĩ, Lê Thị Thanh Hương (2017). Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhà tiêu hợp vệ sinh của người dân xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp năm 2016. Tạp chí Y học cộng đồng, số 36, tháng 1 + 2 năm 2017, trang 70-74.
 • Trần Thị Vân Anh, Lê Thị Thanh Hương, Trần Khánh Long, Hà Anh Đức (2017). Thực trạng vi phạm các quy định về quảng cáo, khuyến mại sản phẩm rượu tại các điểm bán lẻ tại Việt Nam năm 2015. Tạp chí Y học cộng đồng, số 38 (tháng 5 + 6/2017), trang 104-208.
 • Trần Khánh Long, Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Vân Anh, Hà Anh Đức (2017). Thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai các quy định cấm quảng cáo và khuyến mại rượu bia tại Việt Nam. Tạp chí Y học cộng đồng, số 39 (Tháng 7+8/2017), trang 63-68.
 • Trần Khánh Long, Trần Thị Vân Anh, Phùng Xuân Sơn, Lê Thị Thanh Hương (2017). Thực trạng vi phạm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá tại các điểm bán lẻ thuốc lá tại Đồng Tháp và Bạc Liêu, 2015-2016. Tạp chí Y học dự phòng, Tập 27 (số 5), trang 256-261.

Nhà tài trợ và đối tác