PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà

Chức danh và vị trí công tác:

Trưởng Phòng QL Đào tạo Sau Đại học kiêm Phó Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và Vệ sinh An Toàn thực phẩm – Trường Đại học Y tế công cộng.

Lĩnh vực chuyên môn, chuyên sâu:

 • Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm
 • Sức khỏe sinh sản (làm mẹ an toàn cho vùng dân tộc thiểu số, bình đẳng giới (bạo lực gia đình, mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh).
 • Đánh giá các chương trình đào tạo

Xuất bản khoa học quốc tế: 

 • Le, L. C., Bui, Q. T., Nguyen, H. T., & Rotem, A. (2007). Alumni survey of masters of public health (MPH) training at the Hanoi School of Public Health. Human Resources for Health, 5(1), 24.
 • Vu Anh, L., Tuyet Hanh, T. T., Ngoc Bich, N., Duc Minh, N., Thanh Ha, N., & Kim Ngan, N. (2010). Knowledge, attitude and practices of local residents at four wards, Da Nang City-Vietnam on preventing dioxin exposure through foods. Organohalogen Compounds, 72, 29-32.
 • Vu Anh, L., Tuyet Hanh, T. T., Ngoc Bich, N., Duc Minh, N., & Thanh Ha, N. (2010). Public health intervention program to reduce the risk of dioxin exposure through goods in Bien Hoa City Vietnam-encouraging results after one year of intervention. Organohalogen Compounds, 72, 24-28.
 • Vu Anh, L., Tuyet Hanh, T. T., Ngoc Bich, N., Duc Minh, N., & Thanh Ha, N. (2010). Public health intervention program to reduce the risk of dioxin exposure through goods in Bien Hoa City Vietnam-encouraging results after one year of intervention. Organohalogen Compounds, 72, 24-28.
 • Lê, G., Thu Thi Bui, H., Mirzoev, T., & Thanh Nguyen, H. (2015). Negotiating compliance: The case of autonomous hospitals in Vietnam. Development Policy Review, 33(3), 373-390.
 • District, N. T. L. (2017). Knowledge, Attitude, Frequency and Level of Consumption Regarding Non-alcoholic Carbonated Soft Drinks among Students from Two High Schools in Hanoi, Vietnam in 2015.

Xuất bản khoa học trong nước: 

 • Domestic violence against women: a silent circle in the community: a case study in An Duong district, Hai Phong province – Viet Nam, Nguyen Thanh Ha, Le Minh Thi, 38th APACHP Conference, 2006 & 2nd International Public Health Conference, Bangkok, Thailand, 3-6, December, 2006.
 • Evaluation on preparation and implementation process of problem based learning trial approach at Hanoi School of Public Health, Viet Nam, Nguyen Thanh Ha, Asia Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH), The Fifth AAAH conference, 3-6 October, 2010, Bali, Indonesia
 • Applying PBL and SBL teaching method in Public Health training at Hanoi School of Public Health, Viet Nam, Nguyen Thanh Ha, Mekong Sante Workshop on Medical Education- Preventive Medicine and Public Health training, Ha Noi, 10-12th , May, 2012.
 • Barriers influencing the success of implementation of prenatal sex determination and selection regulation in Vietnam, Nguyen Thanh Ha, Do Thi Hanh Trang,  Women’s Health 2012: Partnering for a Brighter Global Future, Bangkok 14-16th November 2012.
 • From regulation document to practice: A case study of regulation again prenatal sex determination and sex selection in Vietnam, Do Thi Hanh Trang, Nguyen Thanh Ha, Health System Reform in Asia, Hong Kong, 10th December 2012.

Nhà tài trợ và đối tác