Tập 08, số 02-2024

Động lực làm việc của bác sỹ và một số yếu tố ảnh hưởng tại một bệnh viện công lập tuyến huyện, tỉnh Bình Thuận năm 2023
Lê Ngọc Đức Việt, Nguyễn Đức Thành, Phạm Thị Huyền Chang,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 08, Số 02-2024: SKPT_23_107

Sự gắn kết của nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương năm 2023 và một số yếu tố ảnh hưởng
Phạm Văn Hà, Hà Thị Minh Nguyệt,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 08, Số 02-2024: SKPT_23_095

Chi phí y tế trực tiếp cho người bệnh viêm gan B mạn tính điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2023
Trần Diệu Thúy, Nguyễn Thị Thu Hà., Đỗ Duy Cường, Lê Văn Long,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 08, Số 02-2024: SKPT_24_013

Nguy cơ ngã ở người cao tuổi trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và một số yếu tố liên quan năm 2023
Trần Thị Thanh Thảo, Hồ Minh, Nguyễn Thị Anh Thơ, Trần Thị Thu Thủy,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 08, Số 02-2024: SKPT_23_113

Thực trạng nguồn nhân lực điều dưỡng tại bệnh viện Chỉnh Hình và Phục hồi Chức năng thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2022
Hà Ngọc Anh Thư, Nguyễn Đức Thành,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 08, Số 02-2024: SKPT_23_114

Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý trang thiết bị y tế tại khoa hồi sức tích cực – chống độc của bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2020
Võ Tuấn Ngọc, Nguyễn Duy Tiến,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 08, Số 02-2024: SKPT_23_095


Nhà tài trợ và đối tác