Sự gắn kết của nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương năm 2023 và một số yếu tố ảnh hưởng

 • Mã bài báo : SKPT_24_009
 • Ngày xuất bản : 26/04/2024
 • Số trang : 1
 • Tác giả : Phạm Văn Hà
 • Lượt xem : ( 86 )

Danh sách tác giả (*)

 • Phạm Văn Hà 1 - Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương
 • Hà Thị Minh Nguyệt 1 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Mô tả sự gắn kết của nhân viên y tế (NVYT) và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương năm 2023.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu kết hợp định lượng và định tính tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương năm 2023 từ tháng 10/2022-10/2023. Phương pháp định lượng sử dụng bộ công cụ “Thang đo gắn kết với tổ chức” của Trần Kim Dung (2006) và phương pháp định tính thực hiện 12 cuộc phỏng vấn sâu trên 170 NVYT.

Kết quả: 80% NVYT gắn kết chặt với bệnh viện, điểm trung bình chung đạt 4,23 ±0,56 điểm. Các yếu tố cá nhân liên quan đến sự gắn kết tổ chức gồm: tuổi, thâm niên công tác, tình trạng hôn nhân, khoa phòng làm việc. Các yếu tố tổ chức ảnh hưởng tích cực đến sự gắn kết của NVYT bao gồm:đồng nghiệp; cơ hội đào tạo và phát triển; nhân viên được lãnh đạo quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện và đối xử công bằng; môi trường làm việc tốt; được hưởng các chế độ chính sách đầy đủ; được khen thưởng và công nhận thành tích. Thu nhập và sự công bằng là yếu tố rào cản ảnh hưởng tiêu cực đến sự gắn kết của nhân NVYT.  

Kết luận: Bệnh viện (BV) cần điều chỉnh tăng chế độ đãi ngộ cho bác sĩ gửi bệnh bên ngoài vào (mổ lấy thai), giảm thời gian ràng buộc,cam kết phục vụ BV sau đào tạo (lớp ngắn hạn),nâng mức thu nhập khởi điểm cho hộ lý, sửa chửa, điều chỉnh lại chế độ bồi dưỡng dịch vụ kỹ thuật công bằng giữa các khoa lâm sàng và tổ chức thi kỹ năng quản lý cho cán bộ chủ chốt.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0802SKPT24-009
 • Chủ đề : Mô hình sức khỏe, ốm đau, bệnh tật, chất lượng cuộc sống
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Phạm Văn Hà
 • Email : phvha1973@gmail.com
 • Địa chỉ : Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác