Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý trang thiết bị y tế tại khoa hồi sức tích cực – chống độc của bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2020

 • Mã bài báo : SKPT_23_095
 • Ngày xuất bản : 26/04/2024
 • Số trang : 1
 • Tác giả : Võ Tuấn Ngọc
 • Lượt xem : ( 64 )

Danh sách tác giả (*)

 • Võ Tuấn Ngọc 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Duy Tiến 1 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý trang thiết bị y tế tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2020.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính. Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua hồ sơ 124 TTBYT và thực hiện phát vấn 25 Cán bộ trực tiếp quản lý, sử dụng TTBYT. Nghiên cứu định tính được thu thập qua 04 cuộc phỏng vấn sâu (01 đại diện lãnh đạo Viện, Trưởng phòng vật tư -TBYT, Lãnh đạo khoa Hồi sức tích cực – chống độc, Bác sỹ điều trị tại khoa HSTC-CĐ )và 02 cuộc thảo luận nhóm  (nhân viên trực tiếp vận hành sử dụng TBYT).

Kết quả: Trang thiết bị y tế được bệnh viện đầu tư khá lớn (59,7%) tần suất sử dụng trang thiết bị: thấp chiếm (0%), trang thiết bị không sử dụng chiếm 0%, điều này cho thấy hiệu quả đầu tư tốt. 100% TTBYT đều được xây dựng quy trình sử dụng, quy trình vận hành nhưng kiểm định, kiểm chuẩn thì chỉ được thực hiện định kỳ và chưa đầy đủ, kiểm định sau sửa chữa chưa được thực hiện. Nhân viên sử dụng có chứng chỉ sử dụng chiếm tỉ trọng cao 100%.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0802SKPT23-095
 • Chủ đề : Mô hình sức khỏe, ốm đau, bệnh tật, chất lượng cuộc sống
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Võ Tuấn Ngọc
 • Email : vtn@huph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác