Thực trạng nguồn nhân lực điều dưỡng tại bệnh viện Chỉnh Hình và Phục hồi Chức năng thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2022

 • Mã bài báo : SKPT_23_114
 • Ngày xuất bản : 26/04/2024
 • Số trang : 1
 • Tác giả : Hà Ngọc Anh Thư
 • Lượt xem : ( 87 )

Danh sách tác giả (*)

 • Hà Ngọc Anh Thư 1 - Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Đức Thành 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • DOI : Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 08, Số 02-2024: SKPT_23_114
 • Chủ đề : Quản lý hệ thống y tế
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Đức Thành
 • Email : ndt@huph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác