Các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh năm 2022

 • Mã bài báo : SKPT_22_075
 • Ngày xuất bản : 28/02/2023
 • Số trang : 63-71
 • Tác giả : Đặng Thị Thu Hương
 • Lượt xem : ( 85 )

Danh sách tác giả (*)

 • Đặng Thị Thu Hương 1 - Bệnh viện Nhi Trung ương
 • Lê Nho Khuê 1 - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh
 • Nguyễn Văn Đạt 2 - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh
 • Đào Khắc Hùng 3 - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh
 • Phan Văn Tường 4 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Phạm Duy Hiền - Bệnh viện Nhi Trung ương

Mục tiêu: Nghiên cứu tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh năm 2022, từ đó là tiền đề xây dựng và thực hiện các chiến lược triển khai phù hợp để công tác KSNK tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh ngày càng hiệu quả hơn

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu cắt ngang, thiết kế nghiên cứu định tính. Thu thập số liệu qua 4 cuộc phỏng vấn sâu và 3 cuộc thảo luận nhóm.

Kết quả: Một số yếu tố ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn gồm: nhân lực, công tác đào tạo, giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn, chính sách, quy định và quy trình và sự quan tâm của Sở Y tế, ban ngành, lãnh đạo bệnh viện và khoa /phòng. Một số yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn gồm: nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất và chính sách, quy định và quy trình.

Kết luận: Nghiên cứu tìm ra 5 yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện bao gồm: nhân lực, công tác đào tạo, giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn, chính sách, quy định và quy trình và sự quan tâm của Sở Y tế, ban ngành, lãnh đạo bệnh viện và khoa /phòng, trang thiết bị, cơ sở vật chất. Nhóm nghiên cứu đưa ra khuyến nghị cho lãnh đạo bệnh viện và xây dựng hoạt động tập huấn, đào tạo can thiệp dựa trên các thông tin thu thập được.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0701SKPT22-075
 • Chủ đề : Sức khỏe nghề nghiệp
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Đặng Thị Thu Hương
 • Email : huong.dangtt@nch.gov.vn
 • Địa chỉ : Bệnh viện Nhi Trung ương

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác