Kết quả khảo sát năng lực về xã hội, văn hóa và sức khỏe cộng đồng trong chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh của hộ sinh ở tuyến xã tại Việt Nam giai đoạn 2021-2022

 • Mã bài báo : SKPT_22_056
 • Ngày xuất bản : 28/02/2023
 • Số trang : 148-157
 • Tác giả : Phạm Văn Tác
 • Lượt xem : ( 108 )

Danh sách tác giả (*)

 • Phạm Văn Tác 1 - Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế
 • Nguyễn Đức Thành 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Chu Huyền Xiêm 2 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Phùng Thanh Hùng 3 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Bùi Thị Mỹ Anh 4 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Phạm Quỳnh Anh - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Dương Thị Tiến - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Phạm Thị Huyền Chang - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Vũ Thị Hậu - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Nghiên cứu tìm hiểu về thực trạng năng lực về xã hội, văn hóa và sức khỏe cộng đồng trong chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh của hộ sinh ở tuyến xã tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2022.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng bộ câu hỏi phát vấn trên 300 hộ sinh tại 6 tỉnh Bắc Ninh, Tuyên Quang, ĐăkLăk, Khánh Hoà, Đồng Tháp, Đồng Nai trong thời gian từ 5/2021-8/2022.

Kết quả: Kỹ năng cơ bản về xã hội, văn hóa và sức khỏe cộng đồng trong chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh: năng lực cơ bản về xã hội, văn hóa và sức khỏe cộng đồng trong chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh các hộ sinh có tỷ lệ 80,5%. Kỹ năng mở rộng về xã hội, văn hóa và sức khỏe cộng đồng trong chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh: năng lực mở rộng về xã hội, văn hóa và sức khỏe cộng đồng trong chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh các hộ sinh có tỷ lệ 54,8%.

Kết luận: Kỹ năng cơ bản và kỹ năng mở rộng về xã hội, văn hóa và sức khỏe cộng đồng trong chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh: năng lực cơ bản về xã hội, văn hóa và sức khỏe cộng đồng trong chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh các hộ sinh có tỷ lệ tốt. Nghiên cứu đưa ra khuyến nghị cần tăng cường đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cho các hộ sinh để hỗ trợ nhóm nâng cao kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn trong công việc.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0701SKPT22-056
 • Chủ đề : Quản lý hệ thống y tế
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Đức Thành
 • Email : ndt@huph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác