Thực trạng báo cáo sự cố y khoa và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện C Đà Nẵng năm 2021 - 2022

 • Mã bài báo : SKPT_22_078
 • Ngày xuất bản : 28/02/2023
 • Số trang : 88-96
 • Tác giả : Nguyễn Thị Tứ
 • Lượt xem : ( 90 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thị Tứ 1 - Bệnh viện C Đà Nẵng
 • Nguyễn Tấn Dũng 1 - Bệnh viện C Đà Nẵng
 • Trần Thị Hiền 2 - Bệnh viện C Đà Nẵng
 • Nguyễn Thị Thúy Nga 3 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu:  Nghiên cứu mô tả thực trạng báo cáo sự cố y khoa và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2021-2022.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu phân tích số liệu sẵn có từ 269 báo cáo sự cố và thực hiện 12 phỏng vấn sâu, 3 thảo luận nhóm.

Kết quả: Nghiên cứu cho thấy, có 72,1% có tình huống nguy cơ xảy ra sự cố và 27,9% sự cố đã xảy ra; Điều dưỡng báo cáo sự cố (89,2%); Khối lâm sàng báo cáo sự cố (88,8%); Báo cáo sự cố sau 24 giờ (67,3%);

Kết luận: Một số NVYT chưa có kiến thức, còn sợ sệt, báo cáo sự cố chưa đúng thời gian quy định; Quản lý điều hành báo cáo sự cố tốt; Quy trình đơn giản, dễ thực hiện; Có khuyến khích báo cáo sự cố; Đào tạo tập huấn chưa đến được tất cả các nhân viên.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0701SKPT22-078
 • Chủ đề : Quản lý hệ thống y tế
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thị Tứ
 • Email : tunguyenthi777@gmail.com
 • Địa chỉ : Bệnh viện C Đà Nẵng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác