Thực trạng cận thị học đường và một số yếu tố liên quan ở học sinh lớp 4 – 5, trường tiểu học thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long năm 2022

 • Mã bài báo : SKPT_22_079
 • Ngày xuất bản : 28/02/2023
 • Số trang : 118-126
 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Trâm
 • Lượt xem : ( 220 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Ngọc Trâm 1 - Trường tiểu học thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
 • Dương Minh Đức 1 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng và phân tích một số yếu tố liên quan đến tật cận thị học đường ở học sinh lớp 4 – 5 của trường tiểu học thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long năm 2022.

Phương pháp nghiên cứu: Bằng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, dùng phương pháp chọn mẫu toàn bộ với 507 học sinh lớp 4 và lớp 5, đánh giá tật cận thị bằng cách khám mắt bởi bác sĩ chuyên khoa mắt, đánh giá các yếu tố liên quan thông qua phát vấn với bộ câu hỏi soạn sẵn, phân tích số liệu theo mục tiêu nghiên cứu.

Kết quả: Tỷ lệ học sinh lớp 4 – 5 mắc cận thị là 18,9%. Các yếu tố liên quan đến tật cận thị bao gồm: tiền sử gia đình mắc cận thị, học thêm/học bài tại nhà liên tục >1 giờ, tư thế học bài tại nhà chưa đúng, xem ti vi thường xuyên và xem ti vi liên tục >1 giờ, thường xuyên sử dụng điện thoại/máy tính bảng và sử dụng liên tục >1 giờ, thường xuyên sử dụng máy vi tính và sử dụng liên tục >1 giờ, không thường xuyên chơi thể thao/hoạt động ngoài trời.

Kết luận: Tỷ lệ cận thị ở học sinh lớp 4 và 5 tại trường tiểu học thị trấn Trà Ôn khá cao. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong thực hiện phòng chống cận thị cho học sinh, kiểm soát tốt các hành vi nguy cơ và khuyến khích trẻ chơi thể thao, hoạt động ngoài trời.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0701SKPT22-079
 • Chủ đề : Xã hội học
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Ngọc Trâm
 • Email : mph2031099@studenthuph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường tiểu học thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác