Kết quả khảo sát năng lực thực hành chăm sóc cơ bản của điều dưỡng tuyến xã tại 6 tỉnh của Việt Nam năm 2021-2022

 • Mã bài báo : SKPT_22_120
 • Ngày xuất bản : 28/02/2023
 • Số trang : 97-105
 • Tác giả : Bùi Thị Mỹ Anh
 • Lượt xem : ( 76 )

Danh sách tác giả (*)

 • Bùi Thị Mỹ Anh 1 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Phùng Thanh Hùng 1 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Chu Huyền Xiêm 2 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Phạm Quỳnh Anh 3 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Phạm Thị Huyền Chang 4 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Đức Thành - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Phạm Văn Tác - Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế

Mục tiêu: mô tả năng lực thực hành chăm sóc cơ bản cho người bệnh của điều dưỡng tại một số trạm y tế xã của Việt Nam năm 2021-2022.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại 6 tỉnh thuộc địa bàn nghiên cứu gồm Tuyên Quang, Bắc Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hoà và Đăk Lăk, tổng số 578 điều dưỡng tại các trạm y tế xã thuộc 6 tỉnh được lựa chọn vào nghiên cứu.

Kết quả: nghiên cứu chỉ ra năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại tuyến xã hiện nay chưa đồng đều giữa các tiêu chuẩn năng lực, tỷ lệ đạt của 11 tiêu chuẩn thực hành chăm sóc của điều dưỡng dao động từ 56,1% đến 78,9%. Trong đó, năng lực thực hành về dùng thuốc đảm bảo an toàn hiệu quả của điều dưỡng có tỷ lệ đạt cao nhất (78,9%) và năng lực thực hành về xác định ưu tiên chăm sóc dựa trên nhu cầu của người bệnh, gia đình và cộng đồng đạt thấp nhất (56,1%).

Kết luận: Cần bổ sung đào tạo thường xuyên, nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt là đào tạo liên tục theo chuẩn năng lực của điều dưỡng tuyến xã nhằm cải thiện và đáp ứng với vị trí việc làm của điều dưỡng tại tuyến xã và tuyến y tế cơ sở nói chung.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0701SKPT22-120
 • Chủ đề : Quản lý hệ thống y tế
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Bùi Thị Mỹ Anh
 • Email : buithimyanh@hmu.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y Hà Nội

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác