Thực trạng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các nhà hàng trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai năm 2021

 • Mã bài báo : SKPT_22_033
 • Ngày xuất bản : 28/02/2023
 • Số trang : 54-62
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • Lượt xem : ( 283 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thị Thanh Huyền 1 - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lào Cai
 • Nguyễn Thanh Hà 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Hải Sơn 2 - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lào Cai

Mục tiêu: Nghiên cứu (NC) với mục tiêu mô tả thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) tại các nhà hàng (NH) trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai trong khoảng thời gian từ 7/2021 đến 7/2022.

Phương pháp nghiên cứu: NC sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang, NC định lượng với việc quan sát điều kiện ATTP của toàn bộ 85 nhà hàng đang hoạt động, quan sát thực hành của 85 người CBC, xét nghiệm nhanh 255 bát, đĩa sạch. Số liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS 19.0.

Kết quả: Tỷ lệ cơ sở đạt điều kiện chung về ATTP là 37,6%. Trong đó, nhóm điều kiện cơ sở vật chất đạt cao nhất với tỷ lệ 57,6%, nhóm điều kiện thủ tục hành chính đạt 56,5%, nhóm điều kiện trang thiết bị, dụng cụ đạt 52,9%, nhóm điều kiện con người đạt tỷ lệ thấp nhất là 51,8%.

Kết luận: Kết quả cho thấy, tỷ lệ cơ sở đạt điều kiện chung về ATTP còn rất thấp. Vì vậy, các cơ quan quản lý thực hiện kiểm tra chặt chẽ với các NH; tăng cường kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hay trong các đợt cao điểm; xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm, đăng tải thông tin tổ chức, cá nhân vi phạm lên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo, răn đe.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0701SKPT22-033
 • Chủ đề : Dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • Email : huyenthanhtralc@gmail.com
 • Địa chỉ : Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lào Cai

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác