Xu hướng nhiễm HIV và một số hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV ở nam quan hệ tình dục đồng giới tại Cần Thơ, An Giang, giai đoạn 2017 – 2020

 • Mã bài báo : SKPT_22_051
 • Ngày xuất bản : 28/02/2023
 • Số trang : 139-147
 • Tác giả : Nguyễn Vị Thuỷ
 • Lượt xem : ( 83 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Vị Thuỷ 1 - Dự án Quỹ toàn cầu HIV/AIDS
 • Bùi Thị Tú Quyên 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Phạm Đức Mạnh 2 - Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Mục tiêu: Mô tả xu hướng nhiễm HIV và một số hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV ở nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tại Cần Thơ, An Giang, giai đoạn 2017-2020.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang lặp lại, phân tích số liệu giám sát trọng điểm HIV của An Giang và Cần Thơ giai đoạn 2017-2020. Kiểm định xu hướng được sử dụng để đánh giá sự thay đổi theo thời gian của tỷ lệ nhiễm HIV và hành vi nguy cơ.

Kết quả: Tỷ lệ nhiễm HIV là 16,3% (tăng từ 14,4% đến 19%) và xu hướng tăng ở nhóm từ 25 tuổi trở lên. Xu hướng tăng tỷ lệ MSM có các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV (quan hệ tình dục sớm, bán dâm, quan hệ tình dục tập thể, không dùng bao cao su thường xuyên, tìm bạn tình trên mạng xã hội, sử dụng ma tuý) và tỷ lệ mắc giang mai. Tỷ lệ MSM nhận bao cao su miễn phí và khám bệnh lây truyền qua đường tình dục giảm.

Kết luận: Tình hình dịch ở nhóm MSM tại hai tỉnh trung tâm đồng bằng sông Cửu Long báo động với tỷ lệ nhiễm HIV khá cao có nguy cơ gia tăng và tập trung ở nhóm trẻ tuổi. Một số hành vi có xu hướng tăng trong khi độ bao phủ thấp các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV. Hai tỉnh cần triển khai mạnh mẽ các can thiệp dự phòng toàn diện và phù hợp với nhóm MSM.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0701SKPT22-051
 • Chủ đề : Xã hội học
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác