Tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan ở người bệnh điều trị methadone tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai năm 2022

 • Mã bài báo : SKPT_22_053
 • Ngày xuất bản : 28/02/2023
 • Số trang : 80-87
 • Tác giả : Lê Tuấn Kiệt
 • Lượt xem : ( 339 )

Danh sách tác giả (*)

 • Lê Tuấn Kiệt 1 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai
 • Bùi Thị Tú Quyên 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Bình Hòa 2 - Bệnh viện Phổi Trung ương

Mục tiêu: Mô tả thực trạng tuân thủ điều trị nghiện CDTP bằng thuốc Methadone, và Phân tích/ Mô tả một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị Methadone.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu áp dụng thiết kế cắt ngang. Thu thập thông tin qua phát vấn 77 người bệnh chọn mẫu toàn bộ, sử dụng phiếu có cấu trúc và thu thập thông tin số liệu thứ cấp về tuân thủ điều trị Methadone từ hồ sơ bệnh án.

Kết quả: Tỷ lệ người bệnh tuân thủ điều trị chung là 85,7%. Một số yếu tố liên quan ở người bệnh tuân thủ điều trị Methadone gồm có: Những NB có thời gian tham gia điều trị trên 12 tháng có khả năng không tuân thủ điều trị chỉ bằng 3% những NB có thời gian tham gia điều trị dưới 12 tháng (OR=0,03; 95%CI: 0,002-0,3). Những NB có khoảng cách đến cơ sở điều trị trên 10 km có khả năng không tuân thủ điều trị gấp 31,2 lần những NB có khoảng cách đến cơ sở điều trị dưới 10 km (OR=31,2; 95%CI: 2,8-349,3). Những người bệnh không lệ thuộc kinh tế gia đình có khả năng không tuân thủ điều trị cao gấp 17,2 lần những NB lệ thuộc kinh tế gia đình (OR=17,2; 95%CI: 1,0-287,7).

Kết luận: Cơ sở điều trị cần tăng cường tư vấn nâng cao kiến thức, thái độ tuân thủ điều trị. Đề nghị cấp phát thuốc dài ngày cho người bệnh có khoảng cách đến cơ sở điều trị trên 10 km.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0701SKPT22-053
 • Chủ đề : Mô hình sức khỏe, ốm đau, bệnh tật, chất lượng cuộc sống
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác