Rối loạn tâm lý ở sinh viên chính quy trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa năm 2021 và một số yếu tố liên quan

 • Mã bài báo : SKPT_21_119
 • Ngày xuất bản : 28/02/2023
 • Số trang : 72-79
 • Tác giả : Bùi Đức Trung
 • Lượt xem : ( 95 )

Danh sách tác giả (*)

 • Bùi Đức Trung 1 - Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa
 • Lê Hữu Thọ 1 - Thành Ủy Nha Trang
 • Nguyễn Thái Quỳnh Chi 2 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả tình trạng rối loạn tâm lý của sinh viên chính quy trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa năm 2021 và một số yếu tố liên quan.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang phân tích, kết hợp định lượng và định tính, được thực hiện từ tháng 3-10/2021 trên 752 sinh viên chính quy trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa năm 2021. Sử dụng thang đo Kessler 6 tổng điểm từ 0-24. Điểm Kessler 6 càng cao cho thấy mức độ rối loạn tâm lý càng nặng.

Kết quả: Tỷ lệ rối loạn tâm lý ở sinh viên là 46,5%; theo các mức độ nhẹ, vừa, nặng có tỷ lệ lần lượt là 36,4 %, 9,3 % và 0,8%. Yếu tố liên quan tới tình trạng rối loạn tâm lý ở sinh viên bao gồm: giới tính, tình trạng sức khỏe thể chất, năm học, kết quả học tập kỳ trước, chơi thể thao, sử dụng rượu bia, tình trạng hôn nhân của bố mẹ, bạn bè quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, tần suất trực bệnh viện.

Kết luận: Khoảng 50% sinh viên trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa có rối loạn tâm lý. Nhà trường cần có nhiều hoạt động ngoại khóa, các lớp tập huấn kỹ năng giải quyết những khó khăn.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0701SKPT21-119
 • Chủ đề : Xã hội học
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Bùi Đức Trung
 • Email : ductrungmed@gmail.com
 • Địa chỉ : Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác